Serwis www.sexkontakty.com zawiera treści o tematyce erotycznej. Jeżeli nie ukończyłeś jeszcze 18 lat lub nie chcesz oglądać treści tego typu kliknij „ Rezygnuję” i opuść to miejsce. Wchodząc do serwisu oświadczasz, że jesteś osobą pełnoletnią, chcesz oglądać treści o tematyce erotycznej z własnej, nieprzymuszonej woli a prezentacja zawartego tam materiału nie została Ci przez nikogo narzucona. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób odwiedzających serwis, które podają niezgodnie z prawdą dane o pełnoletności. Zawarte w serwisie zdjęcia i treści mogą służyć wyłącznie do użytku prywatnego i nie wolno w żaden sposób ich powielać i udostępniać. Serwis nie oferuje treści pornograficznych z udziałem małoletnich poniżej 18 roku życia, związanych z użyciem przemocy lub posługiwaniem się zwierzętami (art.202 §3 kk) ani też nie narusza art.202 §1 kk gdyż nie prezentuje publicznie treści pornograficznych w sposób narzucający ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy. Jeżeli chcesz zabezpieczyć ten serwis przed dziećmi skorzystaj z oprogramowania zawartego na stronie http://www.kidprotect.pl.